Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-181467
Dokumentdato : 12.06.2019

Beskyttelse. Humanitært grunnlag. Irak.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-181467 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-181467 Beskyttelse. Humanitært grunnlag. Irak. (02.07.2019)

    Utlendingsnemda hadde avslått søknaden om beskyttelse fra en irakisk kvinne. De mente at forklaringen hennes ikke var sannsynlig og at vilkårene for opphold på humanitært grunnlag ikke var oppfylt. Lagmannsretten konkluderte med at Utlendingsnemnda sitt vedtak var gyldig og at de ikke hadde lagt feil faktum til grunn. Videre viste Lagmannsretten til at kvinnens forklaring ikke var noenlunde sannsynlig og at hun hadde et nettverk i Irak som kunne gi henne beskyttelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo