Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-198603
Dokumentdato : 03.06.2019

Utvisning. Ulovlig opphold. Uforholdsmessig inngrep. Barnas beste.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-198603 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-198603 Utvisning. Ulovlig opphold. Uforholdsmessig inngrep. Barnas beste. (01.07.2019)

    Flertallet i lagmannsretten mente at Utlendingsnemnda sitt vedtak om å utvise søkeren med to års innreiseforbud var ugyldig. Lagmannsretten mente vedtaket var uforholdsmessig og viste til at den belastningen barna ville bli utsatt for, var for stor. Det ble også vist til at søkeren hadde utvist mindre grad av skyld og den lange saksbehandlingstiden. Mindretallet mente at vedtaket var forholdsmessig og viste til at belastningen for barna ikke var uvanlige store.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo