Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-201081
Dokumentdato : 08.10.2018

Beskyttelse. Konvertitt. Afghanistan.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-201081 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-201081 Beskyttelse. Konvertitt. Afghanistan. (11.02.2019)

    Lagmannsretten kom etter en konkret vurdering til at asylsøkerens forklaring om at han hadde frafalt islam og konvertert til kristendommen ikke kunne legges til grunn som noenlunde sannsynlig. UNEs avslag var gyldig. Avsagt 8. oktober 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo