Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-25549
Dokumentdato : 30.04.2018

Beskyttelse. Politisk aktivitet i hjemland og sur place. Æresdrap. Troverdighet. Iran.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-25549 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-25549 Beskyttelse. Politisk aktivitet i hjemland og sur place. Æresdrap. Troverdighet. Iran. (09.12.2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om avslag på søknad om beskyttelse overfor iransk statsborger. Kvinnen anførte frykt for forfølgelse på grunn av politisk aktivitet i hjemlandet. Forklaringen om hennes politiske aktivitet i hjemlandet var påfallende og flere ganger drastisk utbygget siden asylintervjuet, slik at lagmannsretten ikke kunne legge den til grunn som noenlunde sannsynlig. Kvinnens politiske aktivitet i Norge tilsa ikke at iranske myndigheter oppfattet henne som sentral. Lagmannsretten festet heller ikke lit til at kvinnen hadde mottatt trusler fra familien som følge av å ha krenket familiens ære ved å være utro mot sin ektemann mens hun var i Norge. Lagmannsretten kjente UNEs vedtak gyldig. Avsagt 30. april 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo