Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English


Red.anm.: Avgjørelsen er rettskraftig, anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet (HR-2018-2091-U).

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-57738
Dokumentdato : 11.07.2018

Avslag på beskyttelse. Politimann. Irak


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-57738 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-57738 Avslag på beskyttelse. Politimann. Irak (11.02.2019)

    Borgarting lagmannsrett kom 11. juli 2018 til at vilkårene i utlendingsloven § 28 ikke var oppfylt, og den irakiske mannens anførsler om at flyktningstatus var oppnådd tidligere etter ipso facto-regelen og presumsjonsstandarden førte heller ikke frem.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo