Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English


Red.anm.: Avgjørelsen er rettskraftig, anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet (HR-2019-174-U).

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-65495
Dokumentdato : 10.10.2018

Beskyttelse. Eritreisk statsborger oppvokst i Etiopia.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-65495 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-65495 Beskyttelse. Eritreisk statsborger oppvokst i Etiopia (11.02.2019)

    UNEs avslag på søknad om beskyttelse ble kjent gyldig i lagmannsretten 10. oktober 2018. Lagmannsretten kom til at kvinnen ikke hadde godtgjort at hun var eritreer med beskyttelsesbehov knyttet til Eritrea.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo