Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Red.anm.: Avgjørelsen er rettskraftig, anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet (HR-2019-32-U).

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-78631
Dokumentdato : 07.11.2018

Tilbakekall av statsborgerskap. Utvisning. Uriktige opplysninger.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-78631 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-78631 Tilbakekall av statsborgerskap. Utvisning. Uriktige opplysninger. (11.02.2019)

    Saken gjaldt vedtak om å tilbakekalle norsk statsborgerskap og varig utvise utlending som hadde gitt uriktig forklaring om bakgrunn og nasjonalitet da han kom til landet som ung gutt. Lagmannsretten kom til at vedtakene var gyldig, og at varig utvisning ikke var uforholdsmessig til tross for lang oppholdstid i Norge. Avsagt 7. november 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo