Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-85590
Dokumentdato : 03.12.2018

Gyldighet av utlendingsforskriften. Grenseforordningen. Schengen. Krav om oppholdstillatelse. Forvaltningsloven § 37.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-85590 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-85590 Gyldighet av utlendingsforskriften. Grenseforordningen. Schengen. Krav om oppholdstillatelse. Forvaltningsloven § 37. (13.12.2018)

    Lagmannsretten kom til at en endring i utlendingsforskriften § 1-1 fra 2016 som fastsetter unntak fra utlendingslovens krav om oppholdstillatelse, var gyldig. Norsk Kabinforening, Norsk Flygerforbund og LO hadde anført at forskriftsendringen var ugyldig fordi Justis- og beredskapsdepartementet ikke hadde tilstrekkelig utredet endringen og feilinformerte i høringsrunden, jf. forvaltningsloven § 37. Retten kom til at den rettslige forståelsen av grenseforordningen som forskriftsendringen bygget på var uriktig, men at utredningen var klart forsvarlig og dermed så var endringen gyldig.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo