Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-19753
Dokumentdato : 23.04.2019

Familieinnvandring. Omgåelsesekteskap. EMK art. 8. Afghanistan.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-19753 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-19753 Familieinnvandring. Omgåelsesekteskap. EMK art. 8. Afghanistan. (09.05.2019)

    Utlendingsnemnda avslo søknaden om familieinnvandring. De mente at ekteskapet mellom en norsk kvinne, innvandret fra Afghanistan, og en afghansk mann hovedsakelig var inngått for å etablere oppholdsgrunnlag i Norge (omgåelsesekteskap). Lagmannsrettens flertall mente at vedtaket var gyldig og at det var inngått et omgåelsesekteskap, men påpeker at det har vært noe tvil om utfallet. Videre mente flertallet at vedtaket ikke var i strid med EMK artikkel 8. Mindretallet mente vedtaket var ugyldig da de ikke fant det tilstrekkelig bevist at hovedformålet med ekteskapet var å sikre søkeren opphold i Norge.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo