Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Red.anm.: Avgjørelsen er rettskraftig. Anken ble ikke tillatt fremmet for Høyesterett, jfr. HR-2019-704-U avsagt 5. april 2019.

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-32774
Dokumentdato : 11.02.2019

Oppholdskort. EØS-borger. Proforma.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-32774  (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-32774 Oppholdskort. EØS-borger. Proforma. (20.02.2019)

    En borger av Thailand fikk medhold av lagmannsretten i at hennes ekteskap til en britisk borger bosatt i Norge var reelt og ikke inngått pro forma. Retten fant at UNE sine beslutninger om å ikke omgjøre vedtakene om bortvisning og utvisning med fem års innreiseforbud var ugyldige og at hun fylte vilkårene for oppholdskort etter registreringsordningen for EU/EØS-borgere og deres familiemedlemmer.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo