Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-65783
Dokumentdato : 25.06.2019

Beskyttelse. Politisk aktivitet sur place. Iran


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-65783 (lenke til lovdata.no)

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-65783 Beskyttelse. Politisk aktivitet sur place. Iran (16.07.2019)

    Saken gjaldt spørsmål om det hovedsakelige formålet med to iranske søstres politiske aktivitet i Norge (sur place) og deres konvertering til kristendommen var å oppnå oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 28 fjerde ledd annet punktum. Lagmannsretten fant ikke holdepunkter for at søstrene hadde vært verken politisk eller religiøst aktive i Iran. I løpet av kort tid etter det første avslaget på søknad om beskyttelse ble de svært aktive i det politiske partiet PJAK i Norge. Lagmannsretten kjente Utlendingsnemndas vedtak gyldige.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo