Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-82273
Dokumentdato : 06.05.2019

Beskyttelse. Konvertering. Iran.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-82273 (lenke til Lovdata)

 

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-82273 Beskyttelse. Konvertering. Iran. (22.05.2019)

    En iransk kvinne og hennes to barn hadde søkt om beskyttelse i Norge. Kvinnen hadde konvertet til kristendommen i 2013 og anførte at det derfor var frykt for forfølgelse og alvorlige overgrep ved retur til Iran. UDI og UNE mente det ikke var sannsynliggjort at det var fare for forfølgelse ved retur til Iran. Lagmanssretten kom fremt til at Utlendingsnemnda sitt vedtak var ugyldig og at søkeren hadde rett til beskyttelse i Norge. Det ble lagt til grunn at det forelå en velbegrunnet frykt for at søkeren vile bli forfulgt på grunn av kristen aktivitet ved retur til Iran.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo