Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-85405
Dokumentdato : 28.05.2019

Beskyttelse. Alkoholsalg. Irak

 

Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-85405 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-85405 Beskyttelse. Alkoholsalg. Irak (14.08.2019)

    En irakisk mann anførte at han var et offer for kidnapping, tortur og drapsforsøk etter å ha jobbet med alkoholsalg i hjemlandet. Han fikk avslag på sin søknad om beskyttelse i 2016 fordi UNE mente det ikke forelå fare for reaksjoner fra militsgrupper selv om søker tidligere har jobbet med alkoholsalg. Lagmannsretten mente derimot at det er mer enn en fjerntliggende mulighet for at overgrep kan inntreffe og at søker dermed har en velbegrunnet frykt for forfølgelse. UNE sitt vedtak ble ansett som ugyldig.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo