Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-96230
Dokumentdato : 13.07.2018

Beskyttelse. Unnlatt realitetsbehandling. Trygt tredjeland. Syria.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-96230 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-96230 Beskyttelse. Unnlatt realitetsbehandling. Trygt tredjeland. Syria. (11.02.2019)

    Borgarting lagmannsrett forkastet anke over avslag på krav om utsatt iverksettelse etter at UNE hadde unnlatt å realitetsbehandle søknad om beskyttelse fra en syrisk mann med tilknytning til Ukraina. Det var ikke sannsynlighetsovervekt for tvangsretur til Syria ved retur til Ukraina. Avsagt 13. juli 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo