Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-106164
Dokumentdato : 22.05.2018

Utvisning. Student. Underhold. Utlendingsloven § 66.


Avgjørelsene er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese dem.

LB-2018-106164 (lenke til Lovdata)

Foregående sak i tingretten: TOBYF-2018-59118 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB 2018-106164 Utvisning. Student. Underhold. Utlendingsloven § 66. (11.02.2019)

    Student fikk vedtak om utvisning på grunn av manglende underhold etter å ha tilbakebetalt et lån kr. 90.000. Oslo tingrett innvilget 22. mai 2018 midlertidig forføyning av utreisefristen slik at studenten kunne fullføre sitt studium. Statens anke ble behandlet i Borgarting lagmannsrett 10. august 2018, etter at studenten hadde forlatt Norge.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo