Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Denne rettskildekategorien inneholder tematiske og landspesifikke anbefalinger som utgjør tillegg til FNs høykommisær for flyktningers (UNHCRs) håndbok. De gir generelle anbefalinger om hvordan statene bør fortolke sentrale tema knyttet til flyktningkonvensjonen.

Rettskilder - UNHCR anbefalinger

Sorter
Du har valgt rettskildekategori 'UNHCR anbefalinger'. Viser 1-78 av totalt 78

Avgrens på

Avgrens emner
Avgrens land

Avgrens på dato

Fra dato: Til dato:

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen