Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : GH-UNHCR-1992-01-01

Handbook on Procedures and the Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees


Håndbok om prosedyrer og kriterier for flyktningstatus etter 1951 konvensjonen og 1967 protokollen

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo