Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : GIP-UNHCR-2006-04-07
Dokumentdato : 07.04.2006

Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked

Anbefalinger om anvendelsen av flyktningkonvensjonen artikkel 1A (2) på ofre for menneskehandel og personer som står i fare for å bli slike ofre.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo