Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : LAND-UNHCR-2007-07-26
Dokumentdato : 26.07.2007

UNHCR's Position on the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Nepal

Anbefalinger om internasjonal beskyttelse for asylsøkere fra Nepal. 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo