Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : LAND-UNHCR-2007-10
Dokumentdato : 01.10.2007

UNHCR Position on the Situation of Asylum in Ukraine in the Context of Return of Asylum-Seekers

Anbefalinger om retur til Ukraina av tredjelandsborgere som har søkt asyl.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo