Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : LAND-UNHCR-2008-06-02
Dokumentdato : 02.06.2008

Applicability of Ceased Circumstances Cessation Clauses to Refugees from Sierra Leone

Anbefalinger om anvendelse av opphørsklausulene for flyktninger fra Sierra Leone grunnet den endrede situasjonen i landet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo