Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : LAND-UNHCR-2017-01
Dokumentdato : 01.01.2017

UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Members of Religious Minorities from Pakistan

UNHCRs nye anbefalinger om internflukt for religiøse minoriteter erstatter anbefalingene fra 14. mai 2012.

Siste endringer
  • Ny: LAND-UNHCR-2017-01 UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Members of Religious Minorities from Pakistan (29.03.2017)

    UNHCR har gitt nye anbefalinger om internflukt for religiøse minoriteter, herunder baha'i, kristne, hinduer, shiamuslimer, sikher, sufier, barelvier, zikrier og ahmadier. Blasfemi- og anti-ahmadilovgivning og risiko for angrep fra væpnede militante styrker gjør internflukt uaktuelt for mange religiøse minoriteter. For alle asylsøkere anses internflukt uaktuelt i områder hvor militære anti-opprørsstyrker opererer, og rimelighet må alltid vurderes. Lang historie med sekterisk vold og militante aktiviteter gjør at utelukkelse er aktuelt for religiøse minoriteter som også er medlemmer av militante grupper o.l. eller militære, politi, sikkerhets- og etterretningsstyrker eller rettsvesenet, samt myndighetenes tjenestemenn.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo