Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : N-UNHCR-1998-12-16
Dokumentdato : 16.12.1998

Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims

Anbefalinger om bevisbyrde og beviskrav ved søknader om beskyttelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo