Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : N-UNHCR-2004-11-22
Dokumentdato : 22.11.2004

Note on the Cancellation of Refugee Status

Anbefalinger om kansellering av innvilget flyktningstatus, de materielle og bevismessige kravene samt saksbehandlingsprosedyrer.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo