Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : N-UNHCR-2006-02-16
Dokumentdato : 07.02.2006

UNHCR Guidelines on the Application in Mass Influx Situations of the Exclusion Clauses of Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees

Anbefaling om anvendelse av utelukkelsesklausulen artikkel 1F i flyktningkonvensjonen i massefluktsituasjoner, de materielle vurderingene samt det operasjonelle aspektet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo