Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : N-UNHCR-2009-03
Dokumentdato : 01.03.2009

UNHCR Note on the Interpretation of Article 1E of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees

Anbefalinger om fortolkningen av flyktningkonvensjonens artikkel 1E.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo