Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-180

RS 2010-180V2
Dokument-ID : RS 2010-180V2
Sist endret : 05.02.2019
Dokumentdato : 01.01.2018

Nasjonaliteter og/eller grupper som er unntatt fra kravet om at asylintervju skal være gjennomført


Følgende nasjonaliteter trenger ikke å ha vært til asylintervju for å få innvilget rett til arbeid etter utlendingsloven § 94:

Eritrea
Syria

Listen er utarbeidet i samsvar med departementets føringer i GI-17/2017 – Utlendingsloven § 94 annet ledd – unntak fra vilkåret om gjennomført asylintervju ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse.

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-180V2 Nasjonaliteter og/eller grupper som er unntatt fra kravet om at asylintervju skal være gjennomført (05.02.2019)

  I tråd med Justis- og beredskapsdepartementets instruks GI-17/2017 har UDI endret listen over nasjonaliteter som er unntatt fra kravet om asylintervju for å få innvilget rett til arbeid. Basert på statistikk fra siste halvår fjernes Tyrkia fra listen.

 • Endret: RS 2010-180V2 Nasjonaliteter og/eller grupper som er unntatt fra kravet om at asylintervju skal være gjennomført (01.08.2018)

  I tråd med Justis- og beredskapsdepartementets instruks GI-17/2017 har UDI endret listen over nasjonaliteter som er unntatt fra kravet om asylintervju for å få innvilget rett til arbeid. Basert på statistikk fra siste halvår legges Tyrkia til på listen og Jemen fjernes fra listen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo