Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-180

RS 2010-180V2
Dokument-ID : RS 2010-180V2

Nasjonaliteter og/eller grupper som er unntatt fra kravet om at asylintervju skal være gjennomført


Følgende nasjonaliteter trenger ikke å ha vært til asylintervju for å få innvilget rett til arbeid etter utlendingsloven § 94:

Eritrea
Syria
Tyrkia

Listen er utarbeidet i samsvar med departementets føringer i GI-17/2017 – Utlendingsloven § 94 annet ledd – unntak fra vilkåret om gjennomført asylintervju ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse.

Siste endringer
  • Endret: RS 2010-180V2 Nasjonaliteter og/eller grupper som er unntatt fra kravet om at asylintervju skal være gjennomført (01.08.2018)

    I tråd med Justis- og beredskapsdepartementets instruks GI-17/2017 har UDI endret listen over nasjonaliteter som er unntatt fra kravet om asylintervju for å få innvilget rett til arbeid. Basert på statistikk fra siste halvår legges Tyrkia til på listen og Jemen fjernes fra listen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo