Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-03/2018
Dokumentdato : 22.01.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften §§ 8-8 og 8-8 a (oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere)

Siste endringer
  • Ny: G-03/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften §§ 8-8 og 8-8 a (oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere) (25.01.2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et ikrafttredelsesrundskriv til ny utf. § 8-8a og endret utf. § 8-8. Rundskrivet gir veiledning for hvordan de nye bestemmelsene skal forstås og anvendes. Forskriftsendringene og rundskrivet her erstatter departementets instruks GI-02/2017. Dette innebærer blant annet at føringen i GI-02/2017 om at manglende nettverk og/eller ressurser til å klare seg i internfluktområdet, samt sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen, ikke alene kan begrunne at det gis en «vanlig» oppholdstillatelse etter utl. § 38, ikke lenger gjelder. Forskriftsendringene trer i kraft 1. februar 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo